foodsafety_festivals_2017

“มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”

               6 - 9 เมษายนนี้ เตรียมพบกับ งานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตร “ชม” เส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรม IT/QR Code “ช๊อป ชิม ชิลล์” กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนานาชนิดที่จะพาเหรดกันมาให้ท่านเลือกซื้อ กว่า 100 ร้าน ณ ห้างสรรพสินค้า ใจกลางกรุงเทพมหานคร


               ชม  :   เส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน "ตามสอบแหล่งผลิต เส้นทางอาหารปลอดภัย ได้ด้วยนวัตกรรม IT/QR Trace"

               ชิม/ช้อป  :   สุดยอดอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน ในประเทศและต่างประเทศ กว่า 100 ร้าน และ อิ่ม อร่อย กับ "ร้านอาหาร Q Restaurant ของดี 4 ภาค" รวมไว้ที่นี่ ที่เดียว

               ฟัง  :   เสวนา ตามติด คนดัง นั่งคุย"บริโภคอย่างไร ปลอดภัยทุกคน" กับ สง่า ดามาพงษ์ และคุณหมอเฉก ธนะสิริ และ "เกษตรอินทรีย์...ดีอย่างไร" จากผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์รายแรกของประเทศไทย

               ถาม  :   สังคม สับสนกันมานาน"เกษตรปลอดภัย เกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ ปลอดสาร ไร้สาร ปลอดสารพิษ ไฮโดรโปรนิกส์ เกษตรธรรมชาติ" อะไร ยังไง ? มางานนี้...มีคำตอบ !!! และ "แน่ใจหรือว่า (เลือด) ท่าน...บริสุทธิ์ ?" บริการ ตรวจสารพิษในเลือด และการล้างพืชผักให้สะอาดอย่างง่ายๆ

               ทำ  :   หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจ ที่จะนำมา"สาธิต"ภายในงาน ให้ท่านได้ชม
                          - เส้นทางอาหารปลอดภัยใช้ QR Trace
                          - ซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพบนโลกออนไลน์ by E Market
                          - เมนูอาหารสุขภาพ "สลัดโรล" และ "ซูชิ" แสนง่ายและอร่อย จากร้าน Q Restaurant
                          - เพาะต้นอ่อนทานตะวัน / ถั่วลันเตา และเมนูสุขภาพ
                          - ปลูกผักทานเอง ปลอดภัยกว่า
                          - ไอศกรีมข้าวกล้อง สมู้ทตี้ข้าวกล้อง สุดยอดของหวานทรงคุณค่า
                          - แล่ แล้ว ชิม ปลาทูน่า...ใหญ่ยักษ์!!!

               สุข สนุกสนาน  :   กับการแสดงบนเวทีใหญ่ การแสดงดนตรี 4 ภาค พื้นเมือง นาทีทอง ส่วนลดซื้อสินค้าภายในงาน และร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัล...มากมายดาวน์โหลด Banner เพื่อการประชาสัมพันธ์