ตลาดสีเขียว จ.เชียงราย
 
สินค้า : พืชผักต่างๆ และข้าว
 
เวลาทำการ : จำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 
สถานที่ : ซุ้มจำหน่าย (ตู้เหล็กสีเขียวเคลื่อนย้ายได้ และตลาดนัดสีเขียววันเสาร์และอาทิตย์) ตั้งอยู่บริเวณสนามบินเก่า (ฝูงบิน 416)
ตลาดนัดสีเขียว วันเสาร์และอาทิตย์ ได้แก่
๑) ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 น.
๒) ถนนคนม่วน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 น.
 
เว็บไซต์ : -
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด
 
ภาพบรรยากาศ :