ตลาดสีเขียว จ.เพชรบุรี
 
สินค้า : สินค้าผักสดและสินค้าเกษตรทั่วไป
 
เวลาทำการ : สำหรับร้านบ้านลาด ฟาร์มเมอร์ส ช็อป เปิดทุกวัน และมีตลาดนัดเกษตรกรโครงการตลาดสีเขียวบริเวณด้านหน้าของร้านบ้านลาด ฟาร์มเมอร์ส ช็อป ทุกวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 09.00-14.00 น.
 
สถานที่ : ร้านบ้านลาด ฟาร์มเมอร์ส ช็อป (บริเวณตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี)
 
เว็บไซต์ : http://www.phetchaburi.doae.go.th/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด
 
ภาพบรรยากาศ :