ตลาดสีเขียว จ.พิษณุโลก
 
สินค้า : สินค้าผักสด
 
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 14.00-18.00 น.
 
สถานที่ : แผงจำหน่ายบริเวณโซนกลางของตลาดเทศบาล 5 บ้านคลอง (ตลาดบ้านคลอง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
เว็บไซต์ : http://77.nationchannel.com/video/100588/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด
 
ภาพบรรยากาศ :