ตลาดสีเขียว จ.ยโสธร
 
สินค้า : ผักสด
 
เวลาทำการ : ตามรายชื่อตลาดแต่ละแห่ง
 
สถานที่ : มี 3 แห่ง ดังนี้
  - ตลาดนัดสีเขียว บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ยโสธร ทุกวันเสาร์ เวลา 05.00-09.00 น.
  - ตลาดนัดสีเขียว อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ทุกวันพุธ เวลา 05.00-09.00 น.
  - ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลกุดชุม ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00-18.00 น.
 
เว็บไซต์ : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=392205
( 6.00 น. – 12.00 น. ที่ อาคารแสดงผลผลิตทางการเกษตร (หอนาฬิกา) อ.เมือง จ.ยโสธร)

http://www.bansuanporpeang.com/node/9482 ( โรงพยาบาลกุดชุม )
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด
 
ภาพบรรยากาศ :