ตลาดสีเขียว จ.หนองคาย
 
สินค้า : ผัก ผลไม้ ข้าวสาร เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ อาหาร สุขภาพ
 
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 
สถานที่ : ทำเลที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย
 
เว็บไซต์ : -
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด
 
ภาพบรรยากาศ :