ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม Codex Alimentarius Commission(Codex)

      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาเครื่องเทสและสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ เมืองธิรุวะนันทปุรัม สาธารณรัฐอินเดีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เมือง Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด๊กซ์สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee On Food Hygiene) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปานามาซิตี สาธารณรัฐปานามา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Model Dairy Export Certificate Workshop และการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก (CCFICS) ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius ; CAC) ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงโรม สาธารณะรัฐอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก Codex Committee on Food Import and Export Inspection Systems: CCFICS Physical Working Group ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ เมือง Edinburgh สหราชอาณาจักรเกาะบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง Codex Comittee on Methods of Analysis and Sampling: CCMAS ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงบูดาเปสท์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Residues of Veterinary Drugsin Food ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2561 ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม APEC Food Safety Cooperation Forum Trade Facilitation Through Harmonization of Import Maximum Residue Limits for Pesticides-Phase 3 : Development of Two Implementation Tools และคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสารพิษตกค้าง (Codex Committee on Pesticide Residues : CCPR) ครั้งที่ 50 ณ เมืองไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีนระยะเวลาการเดินทาง ระหว่างวันที่ 4 - 15 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex Committee on Food Additives (CCFA) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 และการประชุม The Working Groups on GSFA ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex Committee on Contaminants in Foods ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ เมือง Utrecht ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance(TFAMR) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ เกาะเซจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 ณ เมืองBerlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่ 49 ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labelling : CCFL) ครั้งที่ 44 ณ กรุงอะซุนซิโอน สาธารณรัฐปารากวัย ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาผักและผลไม้สด (Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables : CCFFV) ครั้งที่ 20 ณ เมือง Kampala สาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission : CAC) ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 17 - 22 กรกฏาคม 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling: CCMAS ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงบูดาเปสท์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Contaminants in Foods ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2560 ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Fats and Oils (CCFO) ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Additives (CCFA) ครั้งที่49 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2559 ณ เมือง Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Food (CCRVDF) ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee on Food Hygiene, CCFH ครั้งที่ 48 ณ เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables : CCPFV ครั้งที่ 28 ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Almentarius Commission : CAC ครั้งที่ 39 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ครั้งที่ 43 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง (Codex Committee on Pesticide Residues:CCPR) ครั้งที่ 48 ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาหลักการทั่วไป (Codex Committee on General Principles : CCGP) ครั้งที่ 30 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุม Codex Committee on Contaminants in Foods ครั้งที่ 10 วันที่ 4-8 เมษายน 2559 ณ เมือง Rotterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการเดินทางราชการต่างประเทศ Codex Committee on Food Additives(CCFA) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 และการประชุม The Working Groups on GSFA ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลสาระสำคัญของการประชุม Codex Committee on Nutrition and foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2558 ณ เมือง Bad Soden am Taunus สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่ 47 ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Fresh Fruits and Vegrtables(CCFFV) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม Ixtapa Zihuatanejo เมืองเกอร์เรโร ประเทศสหรัฐเม๊กซิโก

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโคเด็กซ์(Excutive Committee on the Codex Alimentarius Commission:EXEC) ครั้งที่ 70 และ การประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission:CAC) ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Residues of Veterinary Drung in Foods ครั้งที่ 22 และ Working Groups ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง San Jose ประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ ์สาขาสารพิษตกค้าง (Codex Committee on Pesticide Residues: CCPR) ครั้งที่ 47 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling: CCMS) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงบูดาเปสท์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Contaminats in Foods ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาหลักการทั่วไป (Codex Committee on General Principles : CCGP) ครั้งที่ 29 และ การประชุม Codex Chairs Workshop ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Physical Working Group on Processed Cheese ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2558 ณ กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Fats and oils (CCFO)ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 และการประชุม The physical Working Groups on the Review of the Codex List of Acceptable Previous Cargoes and on the Proposed Draft Standard for Fish Oils ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมือง Melaka ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Use (CCNFSDU) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองบาลี ประเทศอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      -สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่ 46 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      -สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labelling) ครั้งที่ 42 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี วันที่ 21-24 ตุลาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables(CCPEV) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 และการประชุม The Working Group on the Codex General Standard for Quick Frozen Vegetables วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ นครฟิลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม (Codex Alimentarius Commission) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง(Codex Committee on Pesticide Residues:CCPR) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวิธีสังเคราะห์และชักตัวอย่าง (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling; CCMAS) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ กรุงบูดาเปสท์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Codex Committee on Fish and Fishery Products; CCFFP) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมือง Bergen ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on General Principles (CCGP) ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2557 ณ กรุงปารีส สาธารณฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Additives (CCFA) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 และ Working group on the Codex General Standard for Food Additives ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม Movenpick Resort&Spa Karon Beach Phuket อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณเมืองโคชิ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญของการประชุม คณะกรรมการวิชาการโคเด็กซ์สาขาโภชนาการและอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ (Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses;CCNFSDU) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ เมือง Bad Soden am Taunus สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Residue of Veterinary Drug in Foods ครั้งที่ 21 และ Working Groups ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ เมือง Minneapolis รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) ครั้งที่ 36 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม ASEAN Task Force on Codex ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labbelling ; CCFL) ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 13-37 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองชาร์ลอตทาว์น มณฑลปริ้นส์เอ็ดเวิร์ดไอร์แลนด์ ประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง(Codex Committee on Pesticide Residues:CCPR) ครั้งที่ 45 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-11 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวิธีคิดวิเคราะห์และชักตัวอย่าง (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling; CCMAS) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2556 ณ กรุงบูดาเปสท์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Additives (CCFA) ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 และการประชุม The Working Groups on GSFA ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2556 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาอาหารสัตว์ (Codex Intergovernmental Task Force on Animal Feeding) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมือง Berne สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Fats and Oils (CCFO) ครั้งที่ 23 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุม Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการวิชาการโคเด็กซ์สาขาโภชนาการและอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ (Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietray User; CCNFSDU) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2555 ณ เมือง Bad Soden am Taunus สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานโคเด็กซ์ภูมิภาคเอเชีย (FAO/WHO Coordinating Committee for ASIA; CCASIA) ครั้งที่ 18 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่ 44 ณ เมืองนิวออลีนส์ ประเทศสาธารณรัฐอเมริกา วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Codex Committee on Fish and Fishery Products; CCFFP) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2555 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) ครั้งที่ 35 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Lebelling)ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex Committe on Pesticide Residues : CCPR) ครั้งที่ 44 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Contaminants in Foods ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ณ เมือง Maastricht ราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committe on Food Additives (CCFA) ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 และการประชุม The Working Group on GSFA ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2555 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Ad-hoc Intergovernmental Codex Task Force on Animal Feeding ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เมือง Berne สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 33 และการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง Bad Soden am Taunas สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม ASEAN Task Force on Codex ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินล์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Import and Inspection and Certification Systems (CCFIS) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม2554 ณ เมือง Cairns ประเทศออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสุขลักษณะอาหาร(Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่42 ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา วันที่ 29พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร(Codex Committee on Food Labelling) ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 ณ เมืองควเบค ประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) ครั้งที่ 34 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ สาขาสารพิษตกค้าง(Codex Committee on Pesticide Residues:CCPR) ครั้งที่ 43 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-9 เมษายน 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวิเคราะห์และชักตัวอย่าง Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2554 ณ กรุงบูดาเปสท์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุม Codex Committee on Contaminants in Foods ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2554 ณ กรุงเฮก ราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex Committee on Fats and Oils(CCFO) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2553 ณ เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมโคเด็กซ์ Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ครั้งที่ 32 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุง Santiago สาธารณรัฐชิลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Ad Hoc Intergovermental Task Force on Antimicrobial Resistance,TFAMR) ครั้งที่ 4 วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2553 ณ เมืองมูจู สาธารณรัฐเกาหลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมโคเด็กซ์ Codex Committee on Processed Fruits and Vegetable (CCPFV) ครั้งที่ 25 วันที่ 23-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ Codex Committee on Residue of Veterinary Drugs in Foods(CCRVDF) ครั้งที่ 19 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2553 ณ เมือง Berlington รัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Alimentarius Commission (CAC ) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 5- 9 กรกฎาคม 2553 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง ( Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) ครั้งที่ 31 วันที่ 8- 12 มีนาคม 2553 ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก (Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification) ครั้งที่ 18 วันที่ 1- 5 มีนาคม 2553 ณ Surfers Paradise ประเทศออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมCodex Committee on Milk and Milk Products (CCMMP) ครั้งที่ 9 วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสุขลักษณะอาหาร (Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่ 41 วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2552 ณ เมืองโคโรนาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO(Codex) ในสาขา Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables ครั้งที่ 15 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2552 ณ เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการโคเด็กซ์สาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Codex Committee on Fish and Fishery Products ; CCFFP) ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2552 ณ เมือง Agadir ราชอาณาจักรโมรอคโค

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะทำงานภายใต้ Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification(CCFICS) ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Alimentarius Commission (CAC) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2552 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม ASEAN Task Force on Codex ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2552 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Working Group of the Proposed Draft Annex on Control Measures for Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus in Bivalve Shellfish ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2552 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on General Principles ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Contaminants in Foods ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2552 ณ เมือง Rotterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Additives ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2552 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Fats and Oil ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods ( CCRVDF) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2552 ณ เมือง Natal สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม คณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง(Codex Committee on Method of Analysis and Sampling) ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2552 ณ เมือง Balatonalmadi สาธารณรัฐฮังการี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Pesticide Residuces ( CCPR ) ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 20 – 25 เมษายน 2552 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2551 ณ เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม FAO/WHO Coordinating Committee for ASIA ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2551 ณ เมืองเดนปาซาร์ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ(Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2551 สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม CCFH-Working Group on Proposed Draft Microbiological Criteria for Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2551 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาผักและผลไม้สด (Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2551 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศสหรัฐเม็กซิโก

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labelling) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551 ณ เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Ad Hoc Working Groups และ Codex Committee on Food Additives (CCFA) ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2551 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง (Codex Committee on Pesticide Residues; CCPR) ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 14 – 19 เมษายน 2551 ณ กรุงหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อนในอาหาร (Codex Committee on Contaminants in Foods) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2551 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศเฉพาะกิจของโคเด็กซ์ เรื่อง การผลิตและการจัดการดูแลอาหารแช่เยือกแข็ง ครั้งที1 วันที 25-29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาน้ำแร่ธรรมชาติ (Codex Committee on Natural Mineral Waters) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ เมืองลูกาโน สมาพันธรัฐสวิส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาน้ำแร่ธรรมชาติ (Codex Committee on Natural Mineral Waters) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ เมืองลูกาโน สมาพันธรัฐสวิส (10/03/51)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Food Hygiene ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2550 – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (27/11/50)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 -26 ตุลาคม 2550 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (23/10/50)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสําคัญการประชุม Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) ครั้งที่ 17 ณ เมือง Breckenridge โคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 3 กันยายน – 7 กันยายน 2550 (17/10/50)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2549 ณ เมือง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ PFPWG) ครั้งที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses ครั้งที่ 28วันที่ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2549 ณ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย