บริการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ (LAB)

ค้นหาบริษัท
:: รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ::
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม
 16. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0016-000)

 คุณประดิษฐ์ ยงศ์พันธ์ชัย ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ คุณกมลทิพย์ คุณนเรศ amporn.leelasueakij@sgs.com
02-2947485 ต่อ 2422 081-9081108

รายละเอียด
 17. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0017-000)

 คุณโฉมยงค์ เสือล่วย ผู้จัดการด้านคุณภาพ www.gfsiam.com
081-9274295 037-322645-52 ต่อ 173 - 174

รายละเอียด
 18. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0018-000)

 คุณอมรรัตน์ เทพชา ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ www.adinop.co.th
02-4455022-30 ต่อ 2600 2601

รายละเอียด
 19. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0019-000)

 คุณพิมพ์ทิพย์ โภชนะวนิชย์ ผู้จัดการด้านคุณภาพ info@bangkokranch.co.th pimtip@br_bangkokranch.com
081-8386186 02-3373280-3 # 125 กด 12

รายละเอียด
 20. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0020-000)

 คุณอังคณา โทการกุล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ www.sandp.co.th
089-1226613 02-3316571-5 ต่อ 126

รายละเอียด
 21. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0021-000)

 คุณจีรภา มาตทอง ผู้จัดการคุณภาพ www.tuv-sud.co.th
02-5648041

รายละเอียด
 22. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0022-000)

 คุณเจษฎา สาดวง หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ www.tcunionagrotech.com
089-4889875 034-839492-5

รายละเอียด
 23. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0023-000)

 คุณชัยรัตน์ ดีประเสริฐกุล รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ www.osotspa.com
089-4889875 02-3511035

รายละเอียด
 24. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 25. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0025-000)

 คุณสารี สุจริต
02-9894050-61 ต่อ 432,459

รายละเอียด
 26. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0026-000)

 คุณทัศนีย์ เลขากุลพร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ www.nestlethai.com
02-6484022 081-8252065

รายละเอียด
 27. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0027-000)

 คุณยุพดี ทรัพย์อัมพร
089-8121216 02-5164858

รายละเอียด
 28. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0028-000 ) ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 29. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0029-000)

 คุณรัตนา อุดมเพ็ขร rattana.u@cpf.co.th
084-1467650 02-7469731-8 ต่อ 5204

รายละเอียด
 30. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0030-000)

 คุณสุวรรณา ทองเนียม www.thaiagri.co.th
081-3380442 02-3154171-7 ต่อ 113

รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th