ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม 351 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย [15 ส.ค. 2560]

ประกาศราคากลาง โครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย [11 ส.ค. 2560]

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี " [7 สิงหาคม 2560]

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้าว Q ครบวงจร [7 สิงหาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเปลี่ยนหลังคาพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 4 [4 สิงหาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 20 เรื่อง และแผ่นปลิวแอพพลิเคชั่นรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 15,000 บาท [3 สิงหาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมครั้งที่ 6 จำนวน 3 รายการ [25 กรกฎาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ [21 กรกฎาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมรางน้ำอาคาร 5 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [17 กรกฎาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์หนังสือ "คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน" [17 กรกฎาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ ศึกษาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากแมลงในเชิงพานิชย์ [17 กรกฎาคม 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [6 กรกฎาคม 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตสมุนไพร : ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร [20 มิถุนายน 2560]

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตสมุนไพร : กระชายดำ และไพล [20 มิถุนายน 2560]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37