ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) อัตโนมัติและวัสดุอุปกรณ์การตรวจคัดกรองปริมาณอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

ประกาศราคากลางโครงการ รายงานขอจัดซื้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ Aflatoxin Test Kit)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมห้องเลขานุการกรมและบริเวณห้องเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบจองยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลางไปปฏิบัติราชการ) ของ มกอช.

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการพัฒนาต้นแบบผู้ผลิตเส้นไหมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทดสอบองค์ประกอบของกรดไขมันและลักษณะทางเคมีของตัวอย่างน้ำมันมะพร้าว จำนวน 30 ตัวอย่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประชารัฐพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตรโรคนิวคาสเซิลและโรคไข้หวัดนกระยะที่ 1

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมกราคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขออนุญาตฯ

ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35