เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีน: รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนก H7N9 ขององค์การอนามัยโลก

จีนเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบด้านสารเคมีตกค้างในอาหารฉบับใหม่ 1 มิถุนายนนี้

EU ประกาศร่างระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

EU ประกาศเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการสินค้าผลไม้ ผัก ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในกลุ่มที่ใช้ค่า MRL ร่วมกัน

USFDA เตรียมขยายเวลารับข้อคิดเห็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยว่าด้วยผลิตผลทางการเกษตร

EU ขยายเวลาอนุญาตนำเข้าชิ้นส่วนผักเพื่อการขยายพันธุ์และวัสดุปลูกจากประเทศที่สาม

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย บรรลุข้อตกลง FTA ว่าด้วยสินค้าเกษตร

สหรัฐฯ เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลายพันตัน เหตุปนเปื้อนเชื้อ Listeria

ความสับสนในการเลือกใช้มาตรฐานของน้ำบรรจุขวดในจีน

ยอดผู้เสียชีวิตจาก H7N9 ในจีนเพิ่มเป็น 16 ราย - ไต้หวันเตรียมห้ามเชือดสัตว์ปีกในพื้นที่ตลาดเพื่อจำหน่าย

บราซิลอาจประสบวิกฤติพลังงานในปี 2560

สวีเดน: ผลิตภัณฑ์ฮาลาลพบปนเปื้อนเนื้อสุกร

เนเธอร์แลนด์เรียกคืนเนื้อโคกว่า 50,000 ตัน สกัดกั้นวิกฤติปนเปื้อนเนื้อม้า

EU อาจผ่อนปรนค่าปนเปื้อน Yessotoxin ในหอยสองฝามีชีวิต

USFDA ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149