เตือนภัยสินค้าเกษตร

กัมพูชาส่งออกข้าวเพิ่มเท่าตัว 2 เดือนแรกปี 2556

กาตาร์แจ้งยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย

โรคตายด่วนระบาดในกุ้งทั่วประเทศ หวั่นกระทบส่งออกกุ้งไทย

สหภาพยุุโรปแก้ไขระเบียบการถอนการอนุญาตสารเสริมบางรายการในอาหารสัตว์

กรีซพบเนื้อม้าปนเปื้อนในสินค้าแปรรูป

ญี่ปุ่น-สหภาพยุโรป เตรียมเปิดการเจรจา FTA เมษายนนี้

ชาวจีนตื่นตัวปัญหานมปนเปื้อน-หันนำเข้า-บริโภคผลิตภัณฑ์จากนิวซีแลนด์

ผู้ผลิต-ผู้บริโภคสหรัฐฯ ฟ้องร้อง EPA เหตุสารเคมี

EU อนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร Tricalcium phosphate และ Sodium ascorbate ในอาหารเด็กทารกและเด็กเล็ก

EU กำหนดเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาผักงอก-การสุ่มตรวจเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์ปีก

EU ปรับลดมาตรการตรวจเข้มสารกำจัดศัตรูพืชในผักชี-กะเพรา-โหระพา

นิวซีแลนด์เตรียมอนุญาตไทยส่งออกแซลมอนแปรรูปสด-แช่เย็น-แช่แข็ง

เกษตรกรเวียดนามปรับเปลี่ยนสวนกาแฟพร้อมปลูกสายพันธุ์ใหม่

อินเดีย: กฎหมายความมั่นคงด้านอาหารผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ฝรั่งเศสไม่ยอมรับการเลี้ยงปลาด้วยโปรตีนแปรรูปจากสัตว์ตามระเบียบใหม่ EU1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149