เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีน: มณฑลกวางตุ้งเตรียมห้ามฝังซากสัตว์ที่เป็นโรคก่อนวินิจฉัย

จีนบรรจุเนื้อม้าสู่รายการดัชนีราคาผู้บริโภค

EU เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงาน CA-CB พร้อมปรับปรุงเงื่อนไขนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์

ญี่ปุ่นเตือน! ผู้ส่งออกพริกจากไทยระวังสารตกค้างเกินมาตรฐาน

สเปนเร่งสืบกรณีสุนัขอาจถูกใช้ผลิตเป็นโปรตีนอาหารสัตว์

EU พบอาหารสัตว์ปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน

สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ เสนอตรากฎระเบียบจำกัดการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์

สถานการณ์โรคนิวคาสเซิลในบัลแกเรีย

สถานการณ์ไข้หวัดนกในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สหภาพยุโรปออกข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

สถานการณ์ไข้หวัดนกในภูมิภาคอาเซียน

นักวิจัยสวิสฯ เตือนบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปมากเกินเสี่ยงตายไว

รัสเซียแบนนำเข้าข้าวอินเดียเหตุปนเปื้อนแมลง

สหรัฐฯ ผุดแผนยกระดับความปลอดภัยอาหารนำเข้า

คาดว่าสหรัฐฯ จะให้การรับรองโรงเชือดม้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149