เตือนภัยสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มเติมค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร

จีนประกาศกฎระเบียบด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร

ผลวิจัยมาเลย์พบการดื้อยาของเชื้อ Listeria

ไอร์แลนด์ได้เฮ-สหภาพยุโรปผ่อนปรนขั้นตอนตรวจสอบวัวบ้า

รัสเซียหวั่นสารเร่งเนื้อแดง งดนำเข้าเนื้อสหรัฐฯ-แคนาดา

ออสเตรเลียประกาศรับรองร่างปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้าง

ญี่ปุ่นประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้าง 3 รายการ

EFSA เปิดเผยข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงข้าวโพด GM สู่สาธารณชน

พบชาวจีนนิยมอาหารฮาลาลนำเข้าเหตุไม่มั่นใจการผลิตในประเทศ

ร้าน"แมคโดนัลด์" ในสหรัฐฯ ถูกสั่งปรับฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดมาตรฐาน "ฮาลาล"

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N3 และ H5N2 ระบาดในเยอรมนี

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องในสุกร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555

สหรัฐ-รัสเซีย เปิดประตูส่งออกอาหารสัตว์

จีนเตรียมนำเข้าข้าวเพื่อชดเชยราคาในประเทศ

อังกฤษพบเนื้อม้าปนเปื้อนในแฮมเบอร์เกอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149