เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีนเพิ่มความยืดหยุ่นการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักที่มาจากไทย

EU อนุญาตเพิ่มเติมสารเสริมที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารสัตว์ (feed additive)

AQSIQ ประกาศรายชื่อด่านนำเข้าธัญพืช

มะกันจำกัดการใช้ Thiobencarb ในนาข้าวเพื่ออนุรักษ์แซลมอน

EU เพิ่ม “กรดโฟลิค” ในบัญชีรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) บนฉลาก

EU ปรับเพิ่มค่า Fluoride ในสาร Calcium propionate ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

อุตสาหกรรมสุกรเดนมาร์กนำร่องลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

เยอรมนีพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

EU เตือนกลุ่มอุตสาหกรรมประมงศึกษาระเบียบติดฉลากใหม่

WTO ตั้ง คกก.พิจารณามาตรการแก้ปัญหา AD กุ้งเวียดนาม

LA ต้องการที่จะแบนพืช GMOs

ครม.รับหลักการร่าง พรบ.โรคระบาดสัตว์-เพิ่มรายชื่อ 7 โรค

EU อนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส (flavoring substances) เพิ่มเติม

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ lufenuron ในปลา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208