เตือนภัยสินค้าเกษตร

เม็กซิโกประกาศห้ามจับกุ้งพื้นที่รัฐชายฝั่งแปซิฟิกเป็นการชั่วคราว

ราคาเนื้อสุกรพุ่งสูงในไต้หวัน เนื่องจากการระบาดของโรค PED

รัสเซียระงับการซื้อเข้าเนื้อวัวจากปารากวัย

สหภาพยุโรปปรับรายการผักตรวจเข้ม ใบชะพลูจากไทยโดนผลกระทบด้วย

EU อนุญาตปลูกข้าวโพด GM Pioneer 1507 จากสหรัฐฯ เมินเสียงค้าน

เวียดนามพบการระบาดของไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์รุนแรง

EU ปฏิเสธการขึ้นทะเบียน Health claims ที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จีนพบไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N1ระบาด ในมณฑลยูนาน

ไต้หวันเตรียมระงับการจับปลาไหลในฤดูวางไข่

สหรัฐฯ ขยายเวลารับข้อคิดเห็นกฎระเบียบ Produce Safety

EU เตรียมขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ ให้กับกาแฟดอยตุง-ดอยช้าง

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MRLs) ของปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

จับตากฎหมาย Farm bill ของสหรัฐฯ กับผลกระทบต่อสินค้าประมงไทย

จีนปฏิเสธนำเข้าข้าวโพด GM จากสหรัฐฯ

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงการติดฉลากโภชนาการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197