เตือนภัยสินค้าเกษตร

USFDA เสนอร่างกฎระเบียบอาหารปลอดภัยใหม่ 2 ฉบับ

EU เดินหน้าบังคับใช้กฎระเบียบ-พิจารณาอนุญาตคำกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ญี่ปุ่นลดซื้อข้าวจากไทย-หันซื้อพม่าเหตุราคาถูกกว่า

USFDA เปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบด้านปริมาณสารก่อภูมิแพ้

มาเลย์พร้อมแบนฉลาก "ฮาลาล" ที่ทำให้เกิดความสับสน

EU ประกาศรายการสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP

EU ลดสุ่มตรวจเข้มกะหล่ำ มะเขือ ถั่วฝักยาวไทยเหลือ 20%

ครม. อนุุมัตินำเข้าถั่วเหลืองไม่จำกัดโควต้า-กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ

รัสเซียสามารถส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปยังสหภาพยุโรปแล้ว

มกอช. เชิญประชุมแก้ไขปัญหารังนกจากไทยไปจีน

จีนพบเพลี้ยแป้งสกุลใหม่ในมังคุดอาเซียน-เตือนนักท่องเที่ยวอย่านำผลไม้อาเซียนเข้าประเทศ

USFDA เตรียมรับรองปลาแซลมอนตัดต่อพันธุกรรม

ครม. อนุมัติหลักการนำเข้าข้าวโพด AFTA ปี 2556

มาเลเซียเตรียมผลิตเจลาตินจากอูฐสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาล

บราซิลผ่อนปรนข้อกำหนดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156