เตือนภัยสินค้าเกษตร

อัตราส่งออกสินค้าเกษตรและประมงเวียดนามต้นปี 57 กำลังขยายตัว

ฮ่องกง สั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสตานิสลอสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

สหรัฐฯ ยังคงเห็นแย้งเรื่องการแสดงฉลาก GMO

ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศญี่ปุ่น

CIQ กว่างซีออกกฎใหม่คุมเข้มนำเข้านมผงเด็ก

UAE ออกข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

USDA ประกาศต้องการข้อมูลการแพร่ระบาด PED และ SDCV เพื่อเตรียมมาตรการรับมือ

ศรีลังกานำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นหลังประสบปัญหาผลผลิตน้ำมันมะพร้าวลดลง

EU ปรับปรุงและแก้ไขบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป

EU เล็งนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มจากไทย

กรมการค้าต่างประเทศประกาศเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมไทย

EU แก้ไขกฎระเบียบแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

‘อาเซอร์ไบจาน’ จ่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ WTO

ไทย - ลาว หารือความร่วมมือการค้าชายแดน

EFSA ประเมินสถานการณ์รับมือ ASF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206