เตือนภัยสินค้าเกษตร

เตือนผู้ส่งออกฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง ไป EU เตรียมถูกคุมเข้ม

รัสเซียกังวลการปนเปื้อนสารต้องห้ามในอาหารสัตว์

จีนปฏิเสธนำเข้าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ข้าวโพด GM สหรัฐฯ

ยอดส่งออกกุ้งไทยปี 2556 วูบเหตุ EMS

รัสเซียระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเนเธอร์แลนด์

ไทยคาดอุตสาหกรรมเนื้อไก่ฟื้นตัวในปีหน้า

จีนพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2

ไทย เฮ! ญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้าไก่สดของไทยได้ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 56

เวียดนามส่งออกปลา Tra วูบ

EU แก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักครั้งที่ 14

จีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N8 รายแรกของโลก

จีนคุมเข้มระเบียบการติดฉลาก เตรียมออกระเบียบใหม่

อิรักยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจาก Arkansas

EU เตรียมนำผักตระกูลกะหล่ำของไทยออกจากรายการตรวจเข้ม

จีนระงับการนำเข้าหอยงวงช้างจากสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197