เตือนภัยสินค้าเกษตร

กรมการค้าต่างประเทศประกาศเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมไทย

EU แก้ไขกฎระเบียบแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

‘อาเซอร์ไบจาน’ จ่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ WTO

ไทย - ลาว หารือความร่วมมือการค้าชายแดน

EFSA ประเมินสถานการณ์รับมือ ASF

รัฐสภายุโรปไม่เห็นชอบข้อเสนอฉลาก nanomaterial

EU แก้ไขรายชื่อด่านชายแดน

ญี่ปุ่นตัดสินใจลดโควต้าการจับปลาทูน่าบลูฟิน

ญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการเข้มยับยั้งการแพร่ระบาดโรค PED

พืช GM ผิดกฎหมายระบาด ส่งผลให้เกิดข้อกังวลในจีน

สภามนตรียุโรปมีมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการให้ระงับนำเข้าสินค้าประมงจาก เบลิช กัมพูชา และกินี

USDA รับรองข้าวในประเทศไม่เป็น GMO

สหรัฐฯ พบการระบาดของ PED ครั้งแรกในรัฐเวอร์มอนต์

พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาดอีกครั้งในลาว

EU เพิ่มระดับการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าใบพลูจากไทย 10%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208