เตือนภัยสินค้าเกษตร

อินเดีย: กฎหมายความมั่นคงด้านอาหารผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ฝรั่งเศสไม่ยอมรับการเลี้ยงปลาด้วยโปรตีนแปรรูปจากสัตว์ตามระเบียบใหม่ EU

จีน: มณฑลกวางตุ้งเตรียมห้ามฝังซากสัตว์ที่เป็นโรคก่อนวินิจฉัย

จีนบรรจุเนื้อม้าสู่รายการดัชนีราคาผู้บริโภค

EU เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงาน CA-CB พร้อมปรับปรุงเงื่อนไขนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์

ญี่ปุ่นเตือน! ผู้ส่งออกพริกจากไทยระวังสารตกค้างเกินมาตรฐาน

สเปนเร่งสืบกรณีสุนัขอาจถูกใช้ผลิตเป็นโปรตีนอาหารสัตว์

EU พบอาหารสัตว์ปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน

สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ เสนอตรากฎระเบียบจำกัดการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์

สถานการณ์โรคนิวคาสเซิลในบัลแกเรีย

สถานการณ์ไข้หวัดนกในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สหภาพยุโรปออกข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

สถานการณ์ไข้หวัดนกในภูมิภาคอาเซียน

นักวิจัยสวิสฯ เตือนบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปมากเกินเสี่ยงตายไว

รัสเซียแบนนำเข้าข้าวอินเดียเหตุปนเปื้อนแมลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169