เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหรัฐฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น

พบโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) ระบาดเป็นครั้งแรกในแคนาดา

สถานการณ์ Norovirus ระบาดในญี่ปุ่น

เยอรมนีพบโรควัวบ้าระบาด

ฟิลิปปินส์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนเป็นการชั่วคราว

อุตสาหกรรมสุกรอังกฤษยกระดับมาตรฐานคาร์บอนฟุตพรินต์

นิวซีแลนด์ประกาศมาตรการควบคุมหลังพบแมลงวันผลไม้ Queensland

อุตสาหกรรมปลา Tra เวียดนาม มุ่งสู่การผลิตอย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้บริโภคมาเลเซียเรียกร้องห้ามใช้สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์

เวียดนามพบอุปสรรคการส่งออกข้าวปี 2557

เกาหลีใต้ยืนยันพบ H5N8 ในนกอพยพ/จีนพบผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก H7N9

แคนาดาปรับปรุงเงื่อนไขส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากไทย

มาเลเซียระงับส่งออกปลาถึงมีนาคม 57

ผู้ผลิตนมในนิวซีแลนด์เรียกคืนผลิตภัณฑ์เหตุพบ E.coli

EU ปรับปรุงคู่มือการขออนุญาตใช้พืช GM เป็นอาหารและอาหารสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206