เตือนภัยสินค้าเกษตร

APHIS ประกาศระเบียบมาตรฐานปฏิบัติงาน นำเข้าผักและผลไม้สด

อึ้ง! ลาวพบเชื้อไข้หวัดนก

สหภาพยุโรปไฟเขียว เริ่มนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงของพม่า

EU อนุญาตใช้น้ำมันหอมหัวใหญ่เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ออสซี่ แจ้งปรับค่า MRL สาร Profenofos ในพริกแดง

อินเดีย ขยายเวลาบังคับฉลากออร์แกนิคอีก 3 เดือน

EU อนุญาตใช้วัตถุเจือปนอาหาร L-HPC ในอาหารเสริม

สถานการณ์สุขภาพสัตว์หลัง Brexit

EU ชี้กุ้งเลี้ยงนำเข้ามีความปลอดภัยเทียบเท่าผลิตภัณฑ์อื่น

แคนาดา ประกาศห้ามใช้ PHOs – ไขมันทรานส์

หลายองค์กรเตือนภัยการค้าจาก No-Deal Brexit

สหรัฐฯไฟเขียวนำเข้าไข่ดิบจากญี่ปุ่น

EU ขยายเวลาอนุญาตสารออกฤทธิ์ชั่วคราว

เบลเยียมยกเครื่องระเบียบผลิตภัณฑ์ครีม

UK เปิดรับข้อเสนอเติมโฟลิคในแป้งแก้ปัญหาพัฒนาการประสาททารก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208