เตือนภัยสินค้าเกษตร

ออสเตรเลียเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

สหรัฐออกร่างกฎหมายการฉายรังสี-แก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งในเนื้อสัตว์

ออสเตรเลียเปิดรับข้อเสนอในการให้สุนัขเลี้ยงเข้าพื้นที่จำหน่ายอาหารนอกอาคาร

ออสเตรเลียออกระเบียบการติดฉลากระบุประเทศผู้ผลิตบนฉลากเนื้อสัตว์ที่ไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีแนวโน้มผ่อนปรนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนยแข็ง

ญี่ปุ่นปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และวัตถุปรุงแต่งอาหาร

จีนสั่งปิดโรงงานโค้กหลังพบคลอรีนปนเปื้อน

EU ร่างกฎระเบียบรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

มกอช. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดการสัมมนาเผยแพร่กฎระเบียบการส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีไปประเทศญี่ปุ่น

สกอตแลนด์ยันผึ้งพื้นเมืองยังไม่สูญพันธุ์

EU เสนอกำหนดค่า MRLs สารกำจัดศัตรูพืช

อังกฤษมุ่งหาต้นกำเนิดเชื้อ Campylobacter ด้วยอณูชีววิทยา

ราคาอาหารโลกพุ่งทะยานต่อเนื่อง

EU ประกาศปรับปรุงการสุ่มตรวจผักนำเข้า ครั้งที่ 7

สหรัฐฯ ยกระดับมาตรฐานควบคุมสารตกค้างในเนื้อสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146