เตือนภัยสินค้าเกษตร

อินโดอาจตัดสินใจไม่นำเข้าข้าวเพื่อคงสต็อกสิ้นปีนี้

สหภาพยุโรปแก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ (animal by-product) ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

EU ปรับปรุงข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์

จีน-มาเลย์เข้ม "กำมะถัน" ลำไย หวั่นสินค้าถูกตีกลับ...กระทบส่งออกลำไยในฤดู

เม็กซิโก พบไข้หวัดนก H7N3 อุบัติซ้ำในรัฐ Jalisco

สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบว่าการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

ไทยโล่งอก! ไม่ถูกเก็บภาษี CVD กุ้งเข้าสหรัฐฯ

EFSA ให้ความเห็นสารเคลือบเม็ดยามีความปลอดภัยในการใช้กับอาหารเสริม

จีน:พบแนวโน้มที่ไข้หวัดนก H7N9 อาจติดต่อระหว่างมนุษย์

อินโดนีเซีย: งานวิจัยสหรัฐฯ ชี้ความหวังวัคซีนแบบใหม่ รับมือเชื้อไข้หวัดนกดื้อวัคซีนเดิมฯ

รัสเซียเชื่อ "เผาทั้งเป็น" กำจัดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกห้ามนำเข้าข้าวสาลีสหรัฐฯ จากเหตุปนเปื้อน GMO

นิวซีแลนด์แถลงกรณีวิกฤตินมผงปนเปื้อนเชื้อโบทูลินั่ม

EU แก้ไขใบรับรองสุขอนามัยเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

อุรุกวัยไฟเขียวให้รัฐสามารถปลูกกัญชาได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197