เตือนภัยสินค้าเกษตร

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งไทยเรียกร้อง EU ขยาย GSP

รัสเซียเตรียมสั่งทำลายสุกร 35,000 ตัว จากเหตุโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาด

สหภาพยุโรปพิจารณาข้อมูลเพื่อเตรียมออกมาตรการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าภาคสมัครใจ

ฟิลิปปินส์ยืนยันดำเนินนโยบายจำกัดนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องเกษตรกร

จีนเอาจริงไม่ปล่อยอาหารนำเข้าไร้คุณภาพลอยนวล

เม็กซิโกเตรียมระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ

สหรัฐฯ รื้อฟื้นโรงเชือดม้าในประเทศ

สารสกัดหญ้าหวานชนิดใหม่เข้าสู่กระบวนการรับรอง GRAS ในสหรัฐฯ

เมืองผู้ดียืนยันบริโภคเนื้อวัวแทบไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อวัณโรค

รัฐคอนเนตติคัตเตรียมออกกฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม

ประเทศยุโรปตะวันออกระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากเบลารุส

EU เล็งเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้ามะม่วง ชมพู่ และฝรั่งจากไทย

รัสเซียเตรียมนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ

EU ลดมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 20% ลงเหลือที่ระดับ 10% ในผักกลุ่มกะหล่ำ (ทบทวนครั้งที่ 12)

EU ปรับปรุงบัญชีรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงบนฉลาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195