เตือนภัยสินค้าเกษตร

ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนถกแก้ปัญหาโรคกุ้งด้วยการปฏิบัติที่ดีเลิศ

ญี่ปุ่นเพิ่มรายการสารก่อภูมิแพ้ที่แนะนำให้ติดฉลาก

สมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้อง USFDA ทบทวนระเบียบย่อย FSMA

อาหรับสู่ตลาดเดียว-รับรองระบบควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

สภายุโรปผ่านข้อเสนอปฏิรูปนโยบายเกษตรฯ ชี้เพิ่มอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย

พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในรัสเซีย

สถานการณ์การส่งออกซูริมิไปยัง EUของเวียดนาม

ญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากโคลัมเบีย

EU ปรับปรุงกฎระเบียบ การปกป้องแหล่งกำเนิดสินค้า จุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และรับรองกรรมวิธีแบบพิเศษดั้งเดิม

สื่อสหรัฐฯ ชี้ "กุ้งน้ำเย็น" ชิงส่วนแบ่งการตลาดเหตุ EMS

แคนาดาอนุญาตการผลิตไข่ปลาแซลมอน GMO

EU แก้ไขข้อกำหนดฉลากสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเตน

ฮ่องกงอนุมัติให้นำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกจากเม็กซิโก

ญี่ปุ่น: MHLW ปรับปรุงค่า MRL สารตกค้าง-สารปรุงแต่ง ครั้งที่ 170

เอกสารประกอบการสัมมนา "กฎระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208