เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหรัฐอเมริกาอาจจะยกเลิกห้ามนำเข้าเนื้อวัว

เวียดนามเรียกร้องให้มีการต่อต้านการใช้สารพิษในหมู

สภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจจะปรับลดมาตรฐานการตรวจสอบสัตว์ปีก

สหภาพยุโรปและนอร์เวย์ตกลงร่วมกันบริหารจัดการปลาแมคเคอเรล

ออสเตรเลีย - ขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดน้ำหนักปลาแช่แข็ง

อัฟริกาใต้เรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดไก่และไก่ไร้กระดูกจากบราซิล

สหภาพยุโรปแก้ไขข้อกำหนดการรับรองการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า composite product

ออสเตรเลียกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกร

การระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิลในอิตาลี

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหารปี 2012

ไต้หวันประกาศร่างแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

การขึ้นทะเบียนการใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช

อินเดียห้ามส่งออกฝ้ายดิบ

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียประกาศอนุญาตนำเข้า (Entry Point) ของผัก ผลไม้สดของไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149