เตือนภัยสินค้าเกษตร

ราคาวัวอินโดสูงขึ้น 20 %

AHA เรียกร้อง FDA ปรับปรุงสถานะสารที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าปลอดภัยของเกลือ (GRAS)

อียูและสหรัฐฯลงนามเห็นชอบสินค้าออแกนิกส์

เวียดนามเตรียมรับคณะผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเลจากต่างประเทศ

สหราชอาณาจักรนำเข้าเนื้อหมูลดลง

จีนยึดเนื้อหมูต้องสงสัย ฉีดด้วยน้ำเปล่า เพิ่มน้ำหนัก

สหราชอาณาจักร ปลอดไก่เลี้ยงในกรงตับ

สหภาพยุโรปถอน Lactobacillus pentosus (DSM 14025) ออกจากยาอนุญาตให้เสริมอาหารสัตว์

ญี่ปุ่นอนุญาตนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีจากไทย

สหภาพยุโรปปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับการอนุญาติให้ใช้ในวัตถุเจือปนอาหารเอ็นไซม์จากอาหาร กลิ่นผสมอาหาร และสารอาหาร

เกาหลีใต้นำเข้าข้าวโพดเพิ่ม

ญี่ปุ่นพิจารณาเพิ่มอายุวัวถูกเชือดจากสหรัฐฯ เป็น 30 เดือน

จับตา...สถานการณ์สหรัฐฯ กดดันไต้หวันให้ยกเลิกไฟแดงเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamine จากสหรัฐฯ

สหภาพยุโรปเพิ่มรายชื่อสมุนไพร 3 รายการ อนุญาตให้ใช้ในสินค้าพืชสมุนไพรแผนโบราณ

พาณิชย์ขอสหรัฐฯ ต่ออายุ GSP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149