เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ปรับค่า MRLs

BEIC ส่งหนังสือร้องเรียนรัฐบาลสหราชอาณาจักร เหตุไม่ห้ามการผลิตไข่ไก่ในกรงตับ

เกาหลีใต้เร่งหาสาเหตุการตายของเป็ด 110 ตัว หวั่นไข้หวัดนก

มาเลย์เฝ้าระวังไข้หวัดนก หลังมีผู้เสียชีวิต 1 รายในจีน

จีนบรรเทาความวิตกหลังไข้หวัดนก

อินโดเก็บภาษีศุลกากรวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม 5 %

อินเดียขยายเวลาไฟแดงสินค้านมจากจีนออกไปอีก 6 เดือน

อินโดยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนก

ไข้หวัดนกระบาดในบังกลาเทศอีกครั้ง 4 ฟาร์มภายในเดือนเดียว

มกอช.จัดสัมมนาการติดฉลากอาหารของประเทศคู่ค้า

ตารางสรุป TBT Notification ประจำเดือน สิงหาคม 2550

โปแลนด์ขวางรัสเซียเข้า WTO

เวียดนามพบไข้หวัดนกอีกแล้ว

ดับบลิวทีโอตัดสินคดีกุ้งส่งออก ให้ไทย-อินเดียชนะมะกันยกแรก

สหรัฐไฟเขียวบริษัทส่งออกกุ้งจากจีนหนึ่งแห่งแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146