เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหรัฐเรียกคืนเนื้อขนานใหญ่หวั่น E. coli

คาดสภาสหรัฐรับรองติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า

อียูปรับค่า MRL สารกลุ่ม Fusarium toxins ในข้าวโพด

เกาหลีใต้พบเศษกระดูกในเนื้อสหรัฐอีก

ออสซีเพิ่มนำเข้าอาหารสัตว์

เกาหลีใต้เปิดเอฟทีเอกับอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อไทย

สหรัฐรุกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อ E.coli ในเนื้อ

เตือนผู้ประกอบการสนใจเรื่องวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร

จีนติดป้าย CIQ ประกันอาหารส่งออก 100%

จีนพบปลาซาดีนมะกันปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย

ญี่ปุ่นต้องการให้สาหร่ายทะเลอยู่ภายใต้การเจรจาอุตสาหกรรมของ WTO

US เก็บ AD catfish เวียดนาม

กีวีเพิ่มตรวจสอบสินค้านำเข้า

EurepGAP ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น GlobalGAP

ออสเตรเลียผ่อนมาตรการกุ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146