เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐอาร์คันซอ

ทั่วโลกมีแนวโน้มใช้สาร Emulsifier เพิ่ม

ศาลสหรัฐฯ สั่ง USFDA ออกกฎหมายย่อย FSMA ให้เสร็จใน 30 มิถุนายน 2558

USFDA เตรียมจัดข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความปลอดภัยของไข่ที่จำหน่ายในสหรัฐฯ

เตือนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ระวังการปนเปื้อน GMOs ในการส่งออกสินค้าไป EU

อินโดนีเซียเตรียมประกาศโควตานำเข้าพืชสวนจากไทย

ราคาซื้อขายปลาทูน่า skipjack ในไทยตกต่ำ สวนทางห้ามใช้แพซั้งล่อปลาในแปซิฟิกเดือน ก.ค.

เม็กซิโกพบกุ้งตายไม่ทราบสาเหตุ - เสียหายแล้วกว่า 120 ล้านดอลลาร์

ไทยตั้งเป้าขยายการค้ากับแอฟริกาใต้ ภายในปี 2560

EU ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการรับรองส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

สหรัฐฯ พบไข้หวัดนก H7N7 ระบาด

รัสเซีย: รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อนุญาตการติดฉลาก non-GMO ในเนื้อสัตว์

ผู้ประกอบการอินโดเล็งขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันไปแอฟริกา

จีนขึ้นแท่นผู้นำเข้าข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208