เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหภาพยุโรป ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Ampelomyces quisqualis strain

พบเชื้อแอนแทรกซ์ระบาดในยูเครนและคาซัคสถาน

ฟิจิเดินหน้าโละวัวติดเชื้อวัณโรคโค

แคนาดา เปิดอนุญาตขายกัญชา - ขึ้นเครื่องได้ เริ่มบังคับใช้ ต.ค นี้

เวียดนามเพิ่มโทษละเมิดกฎหมายอาหาร 3.5 เท่า

EU ประกาศไม่อนุญาตใช้สาร riboflavin (80%) ในอาหารสัตว์

นิวซีแลนด์ปรับปรุงกฎระเบียบน้ำนมดิบ

จีนบังคับระเบียบสัญลักษณ์สินค้าใหม่ เลิกใช้ตรา “QS”

งานวิจัยจากญี่ปุ่นพบเกลือส่งผลเสียต่อไต

เวียดนาม นำร่องส่งออกเงาะไปนิวซีแลนด์แล้ว

มะกันแซง เป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองเบอร์ 1 ไป EU

เวียดนามส่งออกหมึกพุ่งกว่า 339% ติดท็อปเท็นของรัสเซีย

จีนกำจัดไก่ 32,351 ตัว เหตุเชื้อไข้หวัดนก H5N6 ระบาด

FSA ชี้มาตรฐาน BRC V8 อาจไม่ครอบคลุมทุกมิติของกฎหมายตวามปลอดภัยอาหาร

FDA เปิดต่ออายุจดทะเบียนสถานประกอบการรอบปี 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208