เตือนภัยสินค้าเกษตร

กรมปศุสัตว์จับมือ FAO-OIE เล็ง 2563 ปากเท้าเปื่อยสูญพันธุ์

นมจีนปนสารพิษอีก-ผู้ผลิตขออภัยชี้อุบัติเหตุ

สถานการณ์แพร่ระบาดไข้หวัดนกในเอเชียช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 55

อินเดียยกระดับอาหารริมทางสู่มาตรฐานความปลอดภัย

FAO-OIE เผยกลยุทธ์ควบคุม FMD ระดับโลก

อาเซียนเตรียมแผนรับมืออาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤติ

สหรัฐฯ แจ้งผู้ประกอบการจดทะเบียนโรงงานใหม่ทุกปีเลขคู่ช่วงไตรมาส 4

EFSA พบว่าถั่วเหลือง GM ปลอดภัยสำหรับการเพาะปลูก

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ คิดค้นวิธียับยั้งแบคทีเรียก่อโรคแทนการใช้สารปฏิชีวนะ

นักวิจัยพบวิธีผลิตเอทานอลจากเศษปาล์มน้ำมัน

อียูปรับปรุงรายชื่อสารเสริมโภชนาการอาหารสัตว์ใหม่

การรณรงค์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดสารปฏิชีวนะในสหรัฐอเมริกา

ร่างแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของสัตว์ GM ในอียู

ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์อาหาร

อียูเพิ่มเติมกฎระเบียบการนำเข้า/ขนส่งผ่านผลิตภัณฑ์ Composite1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171