เตือนภัยสินค้าเกษตร

เม็กซิโกพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงระบาดระลอกใหม่

จีนพบหูฉลามปลอมระบาด-กลุ่มสิ่งแวดล้อมหนุนช่องทางอนุรักษ์ฉลาม

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เตรียมห้ามใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในกระบวนการแปรรูปปลา

EU ประกาศค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

จีนพร้อมอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ไต้หวัน-ชิลี-จอร์แดน ห้ามนำเข้าเนื้อโคจากบราซิลเหตุโรควัวบ้า

FTA ออสเตรเลีย-มาเลย์ มีผลบังคับใช้รับปี 2556

USFDA เสนอร่างกฎระเบียบอาหารปลอดภัยใหม่ 2 ฉบับ

EU เดินหน้าบังคับใช้กฎระเบียบ-พิจารณาอนุญาตคำกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ญี่ปุ่นลดซื้อข้าวจากไทย-หันซื้อพม่าเหตุราคาถูกกว่า

USFDA เปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบด้านปริมาณสารก่อภูมิแพ้

มาเลย์พร้อมแบนฉลาก "ฮาลาล" ที่ทำให้เกิดความสับสน

EU ประกาศรายการสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP

EU ลดสุ่มตรวจเข้มกะหล่ำ มะเขือ ถั่วฝักยาวไทยเหลือ 20%

ครม. อนุุมัตินำเข้าถั่วเหลืองไม่จำกัดโควต้า-กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197