เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียสามารถส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปยังสหภาพยุโรปแล้ว

มกอช. เชิญประชุมแก้ไขปัญหารังนกจากไทยไปจีน

จีนพบเพลี้ยแป้งสกุลใหม่ในมังคุดอาเซียน-เตือนนักท่องเที่ยวอย่านำผลไม้อาเซียนเข้าประเทศ

USFDA เตรียมรับรองปลาแซลมอนตัดต่อพันธุกรรม

ครม. อนุมัติหลักการนำเข้าข้าวโพด AFTA ปี 2556

มาเลเซียเตรียมผลิตเจลาตินจากอูฐสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาล

บราซิลผ่อนปรนข้อกำหนดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น

EU ประกาศโควต้าส่งออกไก่ไทยไปยุโรป - อนาคตส่งออกไทยสดใส

ฟิลิปปินส์เตรียมยกระดับสายพันธุ์ปลานิลหวังช่วยเกษตรกร

ออสเตรเลียชี้เทรนด์ใหม่ ใช้แมลงเลี้ยงสัตว์ปีก

อินโดแจ้งเตือน! พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

สหรัฐฯ ออกกฎการตรวจสอบย้อนกลับปัญหาโรคสัตว์ภายในประเทศ

จีนเล็งหั่นภาษีสินค้านำเข้า 780 รายการ ปี 2556

จีนพบ FMD ระบาดในสุกร

สหภาพยุโรปลงความเห็น "เรณูข้าวโพด GMO" ปลอดภัยสำหรับใช้ในหรือเป็นอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197