เตือนภัยสินค้าเกษตร

ไต้หวันฆ่าห่านพันตัวเพราะไข้หวัดนก!

อ.ย. สหรัฐฯเตือนบรรจุภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำเหมือนขนมเด็กเกินไป

ไข้หวัดนกระบาดในเนปาลพบไก่ติดเชื้อหลายพันตัว

ออสซี่ เริ่มบังคับใช้ฉลากแหล่งกำเนิดอาหาร ก.ค 61

มกอช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา EU Official Control Regulation,Food and Nutrition Labelling ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ฟาร์มสุกรอังกฤษ ลดใช้ยาปฏิชีวนะได้ถึงร้อยละ 28 ในปี 2560

สหภาพยุโรป ประกาศขยายขอบเขตการใช้และ MRL ของยา Fluazuron

องค์การอนามัยโลกออกนโยบายควบคุมไขมันทรานส์

อเมริกาเรียกคืนไส้กรอกร้อยกว่าตันเหตุไม่ติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

ยอดส่งออกกุ้งเวียดนามไปเกาหลีใต้พุ่งสูง เกาหลีใต้เร่งเข้าตรวจสอบสารตกค้าง

สิงคโปร์ปรับ 6 พันดอลลาร์เพราะนำเข้าผักผลไม้ผิดกฎหมาย

EU กำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิง สำหรับตรวจโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิล

EU ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร bentazone

FDA ปรับขยายเวลาระเบียบติดฉลากโภชนาการใหม่

อินเดียเตรียมประกาศระเบียบติดฉลาก GM บนผลิตภัณฑ์อาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197