เตือนภัยสินค้าเกษตร

คาดการณ์ราคาปลาแซลมอนปี 2012 เป็นลบ

เกาหลีใต้ขยายโควต้าภาษีสุกร

EU ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ระบุโรคไข้หวัดนกในไก่งวงเนเธอร์แลนด์

มาตรการลดการปนเปื้อนของ STECs ในวัวก่อนนำไปฆ่า

ปัญหาการควบคุมยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารทะเล

สหรัฐอเมริกาอาจจะยกเลิกห้ามนำเข้าเนื้อวัว

เวียดนามเรียกร้องให้มีการต่อต้านการใช้สารพิษในหมู

สภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจจะปรับลดมาตรฐานการตรวจสอบสัตว์ปีก

สหภาพยุโรปและนอร์เวย์ตกลงร่วมกันบริหารจัดการปลาแมคเคอเรล

ออสเตรเลีย - ขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดน้ำหนักปลาแช่แข็ง

อัฟริกาใต้เรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดไก่และไก่ไร้กระดูกจากบราซิล

สหภาพยุโรปแก้ไขข้อกำหนดการรับรองการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า composite product

ออสเตรเลียกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172