เตือนภัยสินค้าเกษตร

กว่างซีเปิดตัว “นิคมอุตสาหกรรมอาหารว่างและลูกกวาด” แห่งแรกของประเทศจีน

USFDA เดินหน้าร่วมมือจีนด้านความปลอดภัยอาหาร

เตือนผู้ส่งออกพืชไปยุโรปขอใบรับรองสุขอนามัยพืช

บริษัทญี่ปุ่นเรียกคืนชาผลิตในจีนครั้งใหญ่ เหตุปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช

สหรัฐฯ เชือดจริง สั่งปิดโรงงานแรกที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ FSMA แล้ว

รัสเซียอาจห้ามนำเข้าเนื้อโค-สุกรจากสหรัฐฯ ด้วยสาเหตุ Ractopamine

ญี่ปุ่นหวั่นโรควัวบ้า-ระงับการนำเข้าเนื้อโคจากบราซิล

USFDA เตือนหลอกลวงเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสถานประกอบการฯ ตามระเบียบ FSMA

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมอาหารสัตว์เพิ่ม 3 ชนิด

อินโด-ฟิลิปปินส์ เล็งลดนำเข้าข้าวในปี 2556

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อโรงคัดบรรจุที่สามารถส่งออกผักไป EU

แคนาดารับรองให้ใช้สารสกัดจาก Stevia ในอาหารและเครื่องดื่ม

เตือนส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีไข่ไปอียู

นักวิชาการชี้ ประเทศเล็กเสียเปรียบในที่ประชุม UNFCCC

เดนมาร์กปรับปรุงระเบียบการใช้สารปฏิชีวนะและสวัสดิภาพสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208