เตือนภัยสินค้าเกษตร

FSIS ลั่นขยายเวลาแสดงความเห็นตั้งชื่อเนื้อที่มาจากห้องปฎิบัติการ

U.S.FDA แจ้งปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อประจำปี 2561

สหรัฐฯ ขยับขึ้นเป็นผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ของเกาหลีใต้

เมกาเรียกคืนไข่ 207ล้านฟองเหตแพร่ระบาดซาลโมเนลลา

APHIS เปิดรับข้อคิดเห็นกฎระเบียบนำเข้าส้มโอจากไทย

สหภาพยุโรป อนุโลมไม่กำหนดค่า MRLs ยารักษาสัตว์

เกาหลีใต้ ยกเลิกมาตรการห้ามขนย้ายปศุสัตว์ เหตุ FMD ไม่ระบาดเพิ่ม

ฮ่องกงยกเลิกตรวจเช็ครังสีไอโอดีน-131 ในอาหารญี่ปุ่น

ฝรั่งเศส ไข้หวัดนกระบาด! สิงคโปร์ระงับนำเข้าเป็ด

อเมริกาจับมือแคนาดา ตรวจสอบการระบาดของโรคในหอยนางรม

รู้หรือไม่? โปรตีนจากปลาป้องกันพาร์คินสันได้

ยุโรปยึดผลิตภัณฑ์อาหารปลอม 3,600 ตัน!

EU ชี้เศษอาหารเหลือนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

ญี่ปุ่น เพิ่มการรับรองผลิตภัณฑ์จากสัตว์อินทรีย์

จีนเปิดรับเนื้อลูกวัวจากเนเธอร์แลนด์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197