ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการสปิงนิวส์อาสาคลายทุกข์ ช่อง Spring News

รายการโชว์ข่าวเช้านี้ ช่องPPTV

รายการเสิร์ฟข่าวเช้า ช่อง NBT

งานMedia Visit ประชาสัมพันธ์ตัว Q ช่อง IPM Entertain

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9

รายการเที่ยงบันเทิง ช่อง 7

รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ ช่อง 7

รายการข่าวเด็ด 7 สี ช่อง 7

รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

รายการ Mid Night Family ช่อง 3Family

รายการชั่วโมงสร้างสุข ช่อง 3Family

รายการสุขสโมสร ช่อง 3Family

ประกาศผลการประกวดเรียงความเรื่อง "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เกษตรฯ เร่งแจ้งเกษตรกรเสนอโปรเจคผลิตสินค้าอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ธ.ก.ส.ก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 มี.ค.60

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการจำหน่าย แบบใบยืนยันการรม และแบบบันทึกการรับซื้อผลไม้สดรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11