เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหราชอาณาจักร ปลอดไก่เลี้ยงในกรงตับ

สหภาพยุโรปถอน Lactobacillus pentosus (DSM 14025) ออกจากยาอนุญาตให้เสริมอาหารสัตว์

ญี่ปุ่นอนุญาตนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีจากไทย

สหภาพยุโรปปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับการอนุญาติให้ใช้ในวัตถุเจือปนอาหารเอ็นไซม์จากอาหาร กลิ่นผสมอาหาร และสารอาหาร

เกาหลีใต้นำเข้าข้าวโพดเพิ่ม

ญี่ปุ่นพิจารณาเพิ่มอายุวัวถูกเชือดจากสหรัฐฯ เป็น 30 เดือน

จับตา...สถานการณ์สหรัฐฯ กดดันไต้หวันให้ยกเลิกไฟแดงเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamine จากสหรัฐฯ

สหภาพยุโรปเพิ่มรายชื่อสมุนไพร 3 รายการ อนุญาตให้ใช้ในสินค้าพืชสมุนไพรแผนโบราณ

พาณิชย์ขอสหรัฐฯ ต่ออายุ GSP

แคนาดากำหนดค่า MRLs ของสาร Imazapyr

สหรัฐฯ กำหนดค่า MRLs ของสาร Saflufenacil

ปี 54 ชาวจีนเสียชีวิต 137 จากอาการอาหารเป็นพิษ

กระทรวงการกีฬาจีนห้ามนักกีฬากินเนื้อหมู หวั่นปนเปื้อนสาร clenbuterol

แคนาดากำหนดค่า MRLs ของสาร Metconazole

สหรัฐฯกดดันไต้หวัน อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamine จากสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208