เตือนภัยสินค้าเกษตร

ฮ่องกงเพิ่มโควต้าขายไก่มีชีวิตตั้งแต่ 12 มกรา 55

ฮ่องกงไฟแดงนำเข้าสัตว์ปีกและไข่จากจีน หลังพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในจีน

EU ปรับค่า MRLs

BEIC ส่งหนังสือร้องเรียนรัฐบาลสหราชอาณาจักร เหตุไม่ห้ามการผลิตไข่ไก่ในกรงตับ

เกาหลีใต้เร่งหาสาเหตุการตายของเป็ด 110 ตัว หวั่นไข้หวัดนก

มาเลย์เฝ้าระวังไข้หวัดนก หลังมีผู้เสียชีวิต 1 รายในจีน

จีนบรรเทาความวิตกหลังไข้หวัดนก

อินโดเก็บภาษีศุลกากรวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม 5 %

อินเดียขยายเวลาไฟแดงสินค้านมจากจีนออกไปอีก 6 เดือน

อินโดยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนก

ไข้หวัดนกระบาดในบังกลาเทศอีกครั้ง 4 ฟาร์มภายในเดือนเดียว

มกอช.จัดสัมมนาการติดฉลากอาหารของประเทศคู่ค้า

ตารางสรุป TBT Notification ประจำเดือน สิงหาคม 2550

โปแลนด์ขวางรัสเซียเข้า WTO

เวียดนามพบไข้หวัดนกอีกแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208