เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียห้ามการนำเข้าเกลือจาก EU และ ยูเครน

มกอช.ดัน "จิ้งหรีด" ขึ้นแท่นแมลงเศรษฐกิจ

สถานการณ์โรคระบาดวัณโรคในวัวและไข้หวัดนก

EU ออกกฎนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้า

US บริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ออสเตรเลียพบพืชไม้พุ่มช่วยเพิ่มคุณภาพไข่ไก่

อียิปต์ เรียกคืนสตรอเบอร์รี่แช่แข็งก่อให้เกิดไวรัสตับอักเสบ A

สหภาพยุโรปและแคนาดาลงนามข้อตกลงการค้าเสรี CETA

ผู้ประกอบการ US หันมาใช้ข้าวสาลีเลี้ยงสัตว์เนื่องจากราคาถูก, โปรตีนสูง

สหภาพยุโรปเพิ่มอัตราจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร

แพทยสมาคมโลกพร้อมผลักดันภาษีอาหารขยะและห้ามการโฆษณา

EU ห้ามใช้สาร Tricyclazole เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Product: PPPs)

สหรัฐฯ อนุมัติมันฝรั่ง GMO เพิ่ม 3 สายพันธุ์

มณฑลกวางสีเพิ่มความเข้มแข็งในการสร้างด่านนำเข้าผลไม้ เพื่อความสะดวกในการนำเข้าผลไม้ของประเทศอาเซียน

แคนาดาปรับปรุงปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผักผลไม้สดและผลพลอยได้จากสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150