เตือนภัยสินค้าเกษตร

อึ้ง !! พบโรคร้ายหมูป่าในฮังการี

FSS แจ้งเรียกคืนแซลมอนแปรรูป เกรงพบคลอสตริเดียมปนเปื้อน

มะพร้าวขูดปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาที่ไอร์แลนด์

EU กำหนดแนวทางประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของพืช GMO

จีนไฟเขียวนำเข้าเนื้อจากไอร์แลนด์

เชื้อโนโรไวรัสระบาดในหอยแมลงภู่ที่สเปน

สหภาพยุโรป แนะระวังโลหะและไอโอดีนปนเปื้อนในสาหร่าย

EU ขยายเวลาอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ชั่วคราว ระหว่างรอประเมิน

พบสตรอเบอรี่แช่แข็งปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบเอ

ผักกาดโรเมน! ต้นเหตุเชื้ออีโคไลระบาดในหลายรัฐ

มะกัน ประกาศเรียกคืนไข่ 200 ล้านฟอง เหตุปนเปื้อน Salmonella

EU แจ้งไม่อนุญาตสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 2 ชนิด

องค์การอนามัยโลกเตือนประเทศที่นำเข้าแคนตาลูปจากออสเตรเลีย

ฝรั่งเศส ไข้หวัดนกระบาด! สิงคโปร์ระงับนำเข้าไก่

EU ประกาศกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประมง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201