เตือนภัยสินค้าเกษตร

พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในฝรั่งเศสและเม็กซิโก

ฮ่องกงอนุญาตค้าสัตว์ปีกอีกครั้งหลังพบเชื้อไข้หวัดนก

รัสเซียขยายเวลายับยั้งการนำเข้าอาหารกระทั่งสิ้นปี 2560

สหรัฐฯตรวจพบแบคทีเรียที่มีความต้านทานยา Colistin ในสุกรเลี้ยง

EU สุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืชตกค้างในอาหารประจำปี 2560-2562

ฮ่องกงระงับการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเหตุไข้หวัดนก H7N9

โรคปากและเท้าเปื่อยระบาดหนักในหลายประเทศ

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศแจ้งปรับสถานภาพประเทศปลอดโรคของสุกร

ผลวิจัยอังกฤษชี้อัตราการบริโภคไข่สูงขึ้น

โบลิเวียปฏิบัติการกำจัดโรคนิวคาสเซิล

สหรัฐฯ ประกาศระเบียบการป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ (intentional adulteration)

EU ถกข้อกำหนดปริมาณระดับสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืชที่อนุโลมให้ในสินค้าพืชและสินค้าสัตว์

OIE เริ่มแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

USFDA ปรับปรุงกฎระเบียบข้อมูลฉลากโภชนาการใหม่

อาร์เจนตินาปฏิรูปมาตรฐานอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146