เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัฐมนตรีเกษตรฯ ฝรั่งเศส เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

เม็กซิโกนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคจากออสเตรเลีย

Newcastle ระบาดต่อเนื่องในอิสราเอล

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบ

ญี่ปุ่นอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวอิตาลีอีกครั้ง

สหรัฐฯ เสนอปรับแก้กฎหมายข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

H5N1 ระบาดหนักในกัมพูชา

แอฟริกาใต้เปิดตลาดรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สหรัฐฯ

EU แบนนำเข้าผักลาว เหตุพบปนเปื้อนต่อเนื่อง

สหรัฐฯ พบเชื้อโรคลิสเทอริโอซิสในผลิตภัณฑ์ผักแช่แข็ง

EU ประกาศรับรองให้แคนาดานำเข้าสินค้าแปรรูปอินทรีย์และไวน์อินทรีย์

US-แคนาดา ส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร

ไข้หวัดนก H5N8 และ H5N2ระบาดในไต้หวัน

ไข้หวัดนกระบาดในนกกระจอกเทศในแอฟริกาใต้

EU บรรลุแผนฟื้นฟูปลาทูน่าบลูฟิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146