เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ขึ้นทะเบียน (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทย

ตลาดค้าโคในอเมริกาเหนือ มีแนวโน้มเสถียรภาพดีขึ้น

จีนอัพเดตระเบียบกักกันสัตว์น้ำ-ประกาศชื่อด่านนำเข้า

USDA เตรียมจ่ายเงินชดเชยเกษตรกร ฤดูกาลผลิต 2558

ดัตช์ทำสำเร็จลดการใช้ยาปฏิชีวนะในไก่ได้กว่า 70% ใน 7 ปี

สมาคมเนื้อ NZ เชื่อมั่นการส่งออกเนื้อ EU

EU เสนอลดโควตาปี 2560 สำหรับการจับปลาคอดในทะเลบอลติก

แคนาดาจับมือจีนลงนามเปิดตลาดเพิ่มการส่งออกเนื้อ

EU กำหนดค่าอนุโลมสารตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

อินเดียร้องมาตรฐานตรวจสอบนำเข้าประมงที่หลากหลายสร้างภาระให้ผู้ผลิต

UK เตรียมพิจารณาเพิ่มการเฝ้าระวังเชื้อ LA-MRSA ในหมูขุนนำเข้า

วิธีใหม่ในการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

แบคทีเรียเรืองแสงสู่การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยอาหาร

จีน-อเมริกา จับมือพร้อมเปิดตลาดนำเข้าเนื้อ

พบ H5N2 ระบาดในแอฟริกาใต้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156