เตือนภัยสินค้าเกษตร

เวียดนามครองอันดับ 1 ส่งออกกุ้งไปญี่ปุ่น

FTA เกาหลีใต้-เวียดนามเอื้อการค้ากุ้งเวียดนาม

เวียดนามครองอันดับ 1 ส่งออกกุ้งไปญี่ปุ่น

FTA เกาหลีใต้-เวียดนามเอื้อการค้ากุ้งเวียดนาม

ญี่ปุ่น ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

เม็กซิโก-EU เริ่มเจรจาข้อตกลงสินค้าเกษตรอินทรีย์

EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่น 5 ชนิด

อินโดนีเซียปรับกฎระเบียบการจัดทำความยอมรับร่วม

สหภาพยุโรประงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่น

สหภาพยุโรปตรวจพบโรคระบาดในสัตว์ปีก

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

สหรัฐฯ ออกมาตรฐานใหม่ป้องกันโรคสินค้าปศุสัตว์

สมาชิก EU ชี้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ กม.สวัสดิภาพสัตว์

ญี่ปุ่นแก้ไขกฎหมายควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้า

EU โคลัมเบีย เจรจาข้อตกลงการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149