เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU อนุญาตสารออกฤทธิ์ชั่วคราวระหว่างพิจารณาต่ออายุ

สหภาพยุโรป ต่ออายุอนุญาตใช้สาร maleic hydrazide

FDA เตรียมขยายเวลาบังคับใช้ระเบียบฉลากโภชนาการแบบใหม่

อุตฯไก่ศรีลังกาขยายตัวแผ่ว เหตุข้อจำกัดปัจจัยการผลิตนำเข้า

เอกวาดอร์ ส่งออกกุ้งแวนนาไมพุ่ง อาจทะลุเป้า 4 แสนตัน

ญี่ปุ่นเตรียมปรับปรุงค่า MRL สารตกค้าง 10 ชนิด

ยุโรป-แคนาดา ได้ฤกษ์เริ่มใช้ข้อตกลง CETA แล้ว

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานธัญพืชและผลิตภัณฑ์

EU อนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์เพิ่ม 8 รายการ

ซิมบับเวงดเว้นภาษีนำเข้าไข่ฟัก 6 เดือน

ฟินแลนด์เตรียมออกคู่มือใช้แมลงเป็นอาหารมนุษย์

แอฟริกาใต้พิจารณาการใช้วัคซีนรักษาหวัดนก

เวียดนามตั้งเป้า ส่งออกเนื้อไก่ไป EU

EU ประกาศไม่อนุญาตต่ออายุสาร DPX KE 459 แล้ว

อุตฯเนื้อวัวบราซิลเห็นแสงสว่าง ส่งออกแตะสถิติเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201