เตือนภัยสินค้าเกษตร

สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

จีน ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร สำหรับสินค้าปศุสัตว์ใหม่

เกาหลี แก้ไขกฎหมายอารักขาพืช เกี่ยวกับการนำเข้าพืชสำหรับการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์

อินเดียไม่ต่ออายุ MEIS หนุนผู้ส่งออกข้าวบาสมาติส่งออกวูบ

เกาหลีใต้ปรับระบบ MRLs สารกำจัดศัตรูพืชเป็น Positive List

ฮังการีตั้งเป้าสานสัมพันธ์ฟิลิปปินส์ ขยายโอกาสสินค้าเกษตร

แคนาดาเรียกร้องหลักฐานระงับคาโนลานำเข้าจีน

EU ปรับข้อกำหนดสารเสริม lecithins ในอาหารสัตว์

เวียดนามเดินหน้าโปรเจ็คกาแฟยั่งยืน สร้างรายได้ประเทศ

จีนเลิกแบนนำเข้าสัตว์ปีกฝรั่งเศส หลังความต้องการล้นตลาด

ไทยได้โอกาสทอง EU เพิ่มโควตารวมนำเข้าสัตว์ปีก

ตลาดซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้าสหรัฐฯราคาพุ่ง ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม

EU ประกาศรายชื่อพืชที่มีความเสี่ยง และพืชที่ไม่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบนำเข้าจากประเทศที่สาม

ฟิลิปปินส์นำเข้าโคนม หวังพยุงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

ออสเตรเลียเร่งการส่งออกสินค้าประมงสู่จีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208