เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ถกข้อกำหนดปริมาณระดับสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืชที่อนุโลมให้ในสินค้าพืชและสินค้าสัตว์

OIE เริ่มแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

USFDA ปรับปรุงกฎระเบียบข้อมูลฉลากโภชนาการใหม่

อาร์เจนตินาปฏิรูปมาตรฐานอาหาร

รัฐมนตรีเกษตรฯ ฝรั่งเศส เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

เม็กซิโกนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคจากออสเตรเลีย

Newcastle ระบาดต่อเนื่องในอิสราเอล

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบ

ญี่ปุ่นอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวอิตาลีอีกครั้ง

สหรัฐฯ เสนอปรับแก้กฎหมายข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

H5N1 ระบาดหนักในกัมพูชา

แอฟริกาใต้เปิดตลาดรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สหรัฐฯ

EU แบนนำเข้าผักลาว เหตุพบปนเปื้อนต่อเนื่อง

สหรัฐฯ พบเชื้อโรคลิสเทอริโอซิสในผลิตภัณฑ์ผักแช่แข็ง

EU ประกาศรับรองให้แคนาดานำเข้าสินค้าแปรรูปอินทรีย์และไวน์อินทรีย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159